Plantas de Reciclaje de Plástico en Vietnam

Directorio Vietnamita de plantas de reciclaje de plástico - muestra empresas en Vietnam que procesan desechos de plástico, para obtener nuevos materiales. A continuación se muestran 31 plantas de reciclaje de plástico con instalaciones en Vietnam.

Nombre de Empresa No. Empleados Materiales Procesados (toneladas/año) Capacidad (toneladas/año)
Cơ Sở Kỳ Duyên PE, PP Gránulos/Pelets 6.000
Cơ Sở Nhựa Chí Hiền PP, PA, PE, PEAD, PEBD Gránulos/Pelets
Công Ty Cổ Phần Nhựa 04 PEBD, PP Gránulos/Pelets
Công Ty Cổ Phần Q.M.T - JP Plastic PA, PE, PP Gránulos/Pelets
Công Ty Cổ Phần Tái Chế Nhựa Lam Trân PEBD, PELBD, PE Gránulos/Pelets
Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đồng Phát ABS, PEAD, PSAI, PP, PVC Gránulos/Pelets
Công Ty Cổ Phần Trịnh Nghiên 400 PEBD, PELBD, PP Gránulos/Pelets
Công Ty Interyarthre Co. Ltd. 200 PET Hojuelas
Công Ty Khánh Quỳnh Long An PEAD, PEBD, PELBD Gránulos/Pelets
Công ty TNHH Công Nghiệp và Dịch Vụ Bình Minh 150 ABS, PSAI, PA, PBT, PC, PC/ABS, PP Gránulos/Pelets 27.000 30.000
Công ty TNHH H.A Residuos Plásticos Gránulos/Pelets
Công Ty TNHH hạt nhựa Phú Nhật PEAD Gránulos/Pelets
Công Ty TNHH MTV Bào Zheng ABS, PEAD, PP, TPU Gránulos/Pelets
Công ty TNHH Nhựa H&D PEAD, PEBD Gránulos/Pelets
Công Ty TNHH Nhựa Tái Chế Duy Tân 300 PEAD, PET Gránulos/Pelets
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đệ Nhất ABS, PEBD, PA, PE, PP, PVC Gránulos/Pelets
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Trang Plastic PEBD Gránulos/Pelets
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Hợp Thuận PET, PP, PEAD, PEBD, PELBD, ABS, POM Gránulos/Pelets
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Trang Yên PP Gránulos/Pelets
CPI Vietnam Plastic Company Limited ABS, PC/ABS, PE, PET, PP Gránulos/Pelets
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Phụng PEBD, PELBD Gránulos/Pelets
Hoang Minh Plastics PE, PP Gránulos/Pelets
Hung Phu Plastic Investment Co., Ltd. PEAD, PP Gránulos/Pelets
IAV Global Limited Co. PEAD, PEBD, PC, PP Gránulos/Pelets
Khang Kien Company Limited PET Hojuelas
Quynh Quyen Production And Trading Co., Ltd. ABS, PE, PP Gránulos/Pelets
Tin Thanh Plastic Manufacturing - Trading Co., Ltd. ABS, PEAD, PSAI, PEBD, PA, PP, PVC, TPU Gránulos/Pelets
Tran Thanh Phat Company ABS, PEAD, PSAI, PE, PP, PVC Gránulos/Pelets, Hojuelas
Truong Thuy Production And Trading Private Enterprise PE, PP, PVC Gránulos/Pelets
Vinatic Hai Phong Company Ltd. 250 PEAD, PEBD, PELBD Gránulos/Pelets
VitaMat Jsc PEAD, PEBD, PELBD, PE, PP Gránulos/Pelets